[vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_single_image image=”7005″ img_size=”medium”][vc_column_text]

Privacy Statement Fonky

 1. [/vc_column_text][vc_column_text]Wie zijn wij?

Fonky (hierna: “wij”) is een Fieldmarketing bureau dat in 2011 is ontstaan. Als we het over Fonky hebben, doelen we op alle organisaties die onder Fonky B.V. vallen. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen qua persoonsgegevens, ook als dit voor een campagne is (Fonky-gerelateerde campagne om het aantal medewerkers te vergroten). In het geval van een grote campagne vind je ook altijd een privacy statement op de website van die campagne, waarin je nog meer specifieke details kunt vinden.

Jouw privacy is zeer belangrijk voor ons en dit vertrouwen is van het grootste belang voor ons.

2. Contact met Fonky

Uiteraard hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die graag helpt met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen met 030 – 2272390. Ons hoofdkantoor bevindt zich aan Biltstraat 118 te Utrecht. Onze gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder het nummer FG003437.

3. Gegevensverwerking

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • CV
 • IP-adres
 • Social ID
 • Cookie ID 
 • Surfgedrag.

Op het moment dat je voor Fonky gaat werken, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Kopieën van certificaten en diploma’s
 • Kopie of foto van geldig identiteitsbewijs met burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie of foto bankpas en ingangsdatum bankgegevens
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en andere screeningsuitslagen (afhankelijk van de functie)
 • Werkvergunning en verblijfsvergunning (indien nodig)
 • Arbeids-, plaatsings- en opleidingsovereenkomsten, en overige overeenkomsten
 • Aanvullende arbeids- en salarisafspraken, loonstroken, jaaropgaven, loonbelastingverklaringen en declaraties
 • Gegevens over verlof, ziekte, uitkeringssituatie en verzuim
 • Correspondentie, klachten, waarschuwingen en verslagen van beoordelings- of functioneringsgesprekken
 • Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor onze personeels-, salaris- en verzuimadministratie

4. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens om je zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. Ook verzamelen wij je persoonlijke gegevens voor het voeren van correspondentie of het afhandelen van een sollicitatie. Voor dit laatste verschaf jij informatie over jezelf, door bijvoorbeeld een CV bij te voegen. We gebruiken dit om te kijken of jij geschikt bent en wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Totdat je ons laat weten dat je dit niet fijn vindt, houden we de informatie voor eventuele toekomstige vacatures.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot je gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan onze website, worden permanent bewaard, maar wel gepseudonimiseerd. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie tenzij je hebt gereageerd op een vacature of hebt ingeschreven voor een actie door middel van naam en e-mailadres.

Wij dragen zorg voor en goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en zullen ze voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Wettelijke plicht
 • Uitvoering opdracht
 • In het geval van calamiteiten
 • Dienstverlening en werving (marketing)

Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Op deze manier kunnen we je bereiken, je van informatie voorzien en verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelname details om onze vergaderingen/evenementen etc. zo goed mogelijk te plannen. Ook kun je ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Hiervoor verwerken wij ook persoonsgegevens.

Fonky beweegt met de markt mee en daarom werven wij nieuwe medewerkers. Om met iedereen contact te onderhouden en bijvoorbeeld een sollicitatie in te plannen, verwerken wij ook van hen contact details. Voor campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.  

Ook maken wij (en Fonky gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook , Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun  je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds onze advertenties te zien krijgt als je in een algemene doelgroep valt waar wij onze doelgroep op richten.

 • Onze diensten, website en organisatie updaten, onderhouden en beschermen

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke pagina’s of vacatures het meest gelezen worden.

5. Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (campagne) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Fonky: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

6. Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een cloud omgeving, recruitmentbureau en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Fonky. 

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen. 

7. Links

Op onze website zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Dit zijn social media kanalen zodat de bezoeker content kan delen met andere gebruikers van deze kanalen. Als je dit downloadt en een account aanmaakt, word je gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie te delen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen. 

8. Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via dataprotection@fonky.nl of 030-2272390.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Mocht je hier vragen over hebben, laat ons dan weten over welke gegevens het gaat en de manier waarop wij eraan komen. Wij helpen je dan zo snel mogelijk.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

9. Minderjarigen

Binnen Fonky zijn wij bewust van het belang van het beschermen van de privacy van minderjarigen en al helemaal als het gaat om minderjarigen op het internet. Onze website is daarom niet doelbewust gericht op of ontworpen voor bezoekers onder de zestien jaar. Tevens is het niet ons beleid om opzettelijk informatie over personen onder de zestien jaar te verzamelen dan wel te bewaren.   

10. Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of dan wettelijk toegestaan is. 

 • Bedrijfsmatige documenten, zoals de jaarrekening, winst- en verliesrekening, administraties en facturen voor de omzetbelasting, moeten minimaal zeven jaar bewaard worden.
 • De gegevens van bedrijfsmatig onroerend goed en de ledenadministratie van een coöperatie met aansprakelijkheid van de leden moeten minimaal tien jaar bewaard worden.
 • Sollicitatiebrieven en -correspondentie mag u zonder toestemming na afloop van de sollicitatieprocedure maximaal vier weken bewaren.
 • Sollicitatiebrieven en cv’s voor eventuele toekomstige vacatures mag u met expliciete toestemming van de sollicitant maximaal een jaar bewaren.
 • Als een medewerker uit dienst treedt, moeten de verslagen van functioneringsgesprekken minimaal twee jaar bewaard blijven, de loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen minimaal vijf jaar en de afspraken over salaris en arbeidsvoorwaarden minimaal zeven jaar. Voor de arbeidsovereenkomst, verslaglegging in het kader van de Wet verbetering poortwachter, vutregeling en afspraken omtrent OR-werk geldt een maximale bewaartermijn van twee jaar.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan wettelijk is toegestaan.

Cookie statement

Wat zijn Cookies?

Wij maken gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Hiermee kunnen we je bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Cookies beheren

Jij, als bezoeker, kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Via Google Analytics worden op FonkySales.nl gespeudonominiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij precies zien hoe bezoekers zoals jij onze website gebruiken. Deze informatie gebruiken wij om gefundeerde beslissingen te maken over de inrichting van onze website en optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende acties ondernomen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met  Google gesloten;
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd waardoor u IP-adres gepseudonimiseerd is;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Je kunt cookies altijd van een computer verwijderen, dit doe je via de browser. Mocht je toch niet willen dat je gepseudonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden, dan kun je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 30-11-2021

Cookie Statement

Hieronder kun je per categorie je keuze voor het gebruik van cookies aangeven, want dit komt overeen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wil je de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan. Ben je per ongeluk op onze website gekomen of heb je een hekel aan op jou afgestemde informatie? Laat ze dan uit staan.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Hiermee kunnen we je bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn en maken we de gebruikerservaring efficiënter.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig. Hieronder een uitleg van de verschillende categorieën en de cookies zelf.

 • Noodzakelijk: Helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
 • Voorkeuren: Deze cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van jouw voorkeur of de regio waar je woont.
 • Statistieken: Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken.
 • Marketing: Dit zijn cookies die worden gebruikt om jouw surfgedrag binnen één of meerdere websites op te slaan. Hiermee kunnen persoonlijke aanbiedingen voor je gemaakt worden. De tracking cookies op deze website zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Dat betekent dat die cookies niet door ons geplaatst worden maar door een andere partij. Dat gebeurt op het moment dat je via deze site bestanden opent die bij die andere partij opgeslagen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan YouTube. Als je via deze site aan YouTube-filmpje bekijkt, plaatst YouTube een cookie bij jou.
 • Niet-geclassificeerd: Deze cookies zijn we nog aan het classificeren, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 30-11-2021.

Welke cookies hanteert Fonky en voor welk doel? 

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Jouw toestemming geldt voor de volgende gebieden: Fonky.nl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]