Van Fonk naar Flame: Tiga Batang Air

Aan het eind van ieder jaar ondersteunen wij goede doelen of projecten waarvoor we een geldbedrag opzij zetten via ons donatieprogramma ‘Van Fonk naar Flame’. Onze eigen Fonkianen kunnen mee beslissen over welk goed doel of project er wordt gesteund door deze in te sturen. 

Fonkiaan Daan Pesulima heeft Tiga Batang Air aangedragen. Deze stichting is voor de meeste onbekend, maar verdient het absoluut om belicht te worden. We gaan je meer vertellen over wat zij doen en waar zij voor staan. 

Wat is Tiga Batang Air?

Tiga Batang Air is in 2004 door Molukkers in Nederland opgericht. Het zet zich in voor het herstel, het behoud en de ontwikkeling van het Molukse land en volk. Om op lange termijn hulp te bieden, focust de organisatie zich op scholing en educatie door studenten onderdak en begeleiding toe te reiken. Tiga Batang Air wil kinderen uit de bergdorpen de mogelijkheid bieden om een volwaardige plek in de maatschappij te krijgen.

Door de burgeroorlog lag de samenleving in puin en zijn veel mensen van huis gedreven. 

Tete Siahaya, voorzitter van Tiga Batang Air, vertelt hoe hij toch een lichtpuntje voor die mensen probeerde te bieden. “We begonnen met het Betjakproject. Hierbij leenden we fietstaxi’s uit aan ontheemden, waarmee wij hen in hun bestaan kunnen voorzien. Toen de burgeroorlog voorbij was, wilden we onze hulp graag uitbreiden. De situatie voor de mensen was namelijk niet leefbaar.” 

Kansen aan de kust

Tiga Batang Air is de focus verder gaan leggen op de educatie in Seram. Dit is een dorp in de bergen waarbij de kinderen niet verder komen dan de lagere school. Dit komt door de immense afstanden en het gebrek aan voorzieningen. Tete vertelt hoe zij deze kinderen toch de kans boden om verder te kunnen gaan met school: “We hebben een logeerhuis aan de kust gerealiseerd. De eerste lichting is daar begonnen aan een driejarige opleiding die gelijk staat aan een vmbo-opleiding. Toen zij deze hadden afgerond, wilden we ze eigenlijk niet weer terug naar het bergdorp sturen en zijn we gaan zoeken naar een vervolgopleiding. Ook dit was erg ver weg. Gelukkig hebben wij kunnen regelen dat een geëmigreerd Moluks echtpaar de kinderen in huis nam. Waarbij wij betaalden voor de inwoning en de school.”

Tete: “Het bergdorp is alleen te bereiken per voet en dat duurt een hele dag. Als de kinderen daar verder willen leren op een middelbare school, moeten zij naar de kust.”

Ondertussen was er weer een nieuwe lichting in het logeerhuis aan de kust getrokken om ook verder te gaan met een opleiding. Dus dat ging gewoon door. Tete spreekt vol trots: “In 18 jaar tijd hebben wij daar een gemeenschap gerealiseerd waar op dit moment zo’n zestig middelbare scholieren gehuisvest zijn.” 

Afbeelding met persoon, academisch kostuum, aanvang, Diploma-uitreiking  Automatisch gegenereerde beschrijving

Toekomstbouwers uit Ambon

In 2012 heeft de stichting een studentenhuis gebouwd bij de universiteit Pattimura in Ambon, waar vijf studenten een schooltraject zijn gaan volgen. Een ontzettend mooie stap voor Tiga Batang Air. Want dit was het begin van studenten die via de stichting bij een universiteit gingen studeren. Inmiddels zijn er al zo’n veertig diploma’s in verschillende studierichtingen behaald. Eén student is vorig jaar zelfs naar Japan vertrokken om daar een seminar op zijn vakgebied te volgen! 

Tete: “We hebben dagelijks contact met de Molukken, ik heb vanochtend toevallig nog gefacetimed! Dus we zijn we erg betrokken.”

Onze donatie

“Ik zou graag willen dat dit alles uitbloeit tot iets, waarbij kinderen en scholieren zich een plaats in de maatschappij kunnen verwerven,” vertelt Tete. Alleen iets willen is stap één, maar er is natuurlijk meer dan dat voor nodig. “Wat wij doen kost veel geld, we hebben geen subsidies of iets. Door initiatieven kunnen wij de boel een beetje draaiende houden.”.

Dus heeft het verhaal van Tiga Batang Air iets in jou losgemaakt? Twijfel dan niet en neem een kijkje op hun website! Hiermee draag jij bij aan een van de belangrijkste grondrechten van een kind: elk kind, waar ook ter wereld, heeft recht op goed onderwijs. Dat is iets waar wij als Fonky ook graag aan mee willen helpen met een bedrag van €2000,-. We hopen daarom dat deze mooie stichting nog veel jongeren kan ondersteunen met hun toekomst!